Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań sztywności pełzania reometrem BBR oraz lepkości dynamicznej asfaltu 160/220 modyfikowanego SBS oraz imidazolinami przewidzianych w zadaniu 5 realizowanego w ramach projektu „Mieszanka asfaltowa nowej generacji przeznaczona do wyrobów hydroizolacyjnych”

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r522962_2017

Keywords
PL
  • asfalt
  • hydroizolacja
  • modyfikator
Date

07.12.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.