Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego, dorobku organizacyjnego oraz współpracy międzynarodowej dr inż. Piotra Remleina w związku z postępowaniem dotyczącym nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja

Authors

Work ID

r526909_2018

Date

05.01.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.