Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia o rozprawie doktorskiej mgr inż. Roberta Koterasa pt.: „Wpływ łączenia skanów na dokładność pomiaru skanerem optycznym”

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r528736_2018

Date

28.02.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.