Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięcia naukowego i istotnej aktywności naukowej dr inż. Agnieszki Ławrynowicz w związku z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Authors

Work ID

r531822_2018

Date

13.04.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.