Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena wytrzymałości na ściskanie próbek betonu cementowego pobranych z ławy z oporem pod krawężnikiem

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r535638_2018

Keywords
PL
  • beton cementowy
  • wytrzymałość na ściskanie
Date

26.04.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

3

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.