Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne. Ocena wybranych właściwości fizycznych oraz odporności na koleinowanie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-65 o składzie zgodnym z badaniem typu nr 60/192

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r544397_2018

Keywords
PL
  • mieszanka mastyksowo-grysowa SMA
  • zawartość wolnych przestrzeni
  • koleinowanie
Date

24.10.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.