Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, popularyzatorskiego i współpracy międzynarodowej dr inż. Joanny Kałkowskiej w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport

Authors

Work ID

r545685_2018

Date

30.10.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.