Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

„Scharakteryzowanie zwartych operatorów Hankela w sytuacji niealgebraicznej” oraz „Zbadanie i opracowanie problemu regularyzacji dla faktoryzacji w przypadku funkcji prostych, gładkich lub analitycznych oraz zastosowanie tych wyników w teorii operatorów Toeplitza i Hankela”

Authors

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r546029_2018

Keywords
PL
  • operatory Toeplitza i Hankela
  • faktoryzacja
Date

19.11.2018

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

2

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.