Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięcia habilitacyjnego, aktywności naukowej oraz dorobku naukowo-dydaktycznego dr inż. Krzysztofa Kierzka w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna

Authors

Work ID

r546117_2018

Keywords
PL
  • recenzja habilitacyjna
Date

12.11.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.