Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne. Badania i ocena warstw nawierzchni asfaltowych wbudowywanych w ramach remontu odcinka I autostrady płatnej A2 Poznań –Września. Część IV

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r546872_2018

Keywords
PL
  • nawierzchnia asfaltowa
  • mieszanka mastyksowo-grysowa SMA
  • wskaźnik zagęszczenia
  • zawartość wolnych przestrzeni
Date

24.09.2018

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

13

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.