Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie i implementacja platformy programowej do testowania transkodera heterogenicznego (zadanie 3, etap 3)

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r554891_2015

Keywords
PL
  • transkoder
  • analiza zakodowanego strumienia danych
  • HEVC
  • usuwanie bitów
Date

27.02.2015

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

24

Type of work

source code