Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Implementacja oraz testy efektywności metody wyboru trybów w koderze z uproszczonym kodowaniem entropijnym (zadanie 1, etap 1)

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r554893_2014

Keywords
PL
  • wybór trybów kodowania
  • szybkie sterowanie koderem
  • koder HEVC
Date

22.09.2014

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

17

Type of work

source code