Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie oraz implementacja autorskiej metody estymacji ruchu w koderze HEVC (zadania 2)

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r554961_2015

Keywords
PL
  • regulacja prędkoscią bitową
  • sterowanie koderem
  • koder HEVC
Date

18.12.2015

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

9

Type of work

source code