Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia techniczna w zakresie wyjaśnienia, co należy rozumieć w świetle obowiązującej terminologii w normach, regulacjach prawnych i przepisach techniczno-budowlanych pod stwierdzeniem wskazanym w dokumentacji przetargowej w pkt V 3.1.3 SIWZ „maszt telekomunikacyjny'' w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile” ZZP -2380 – 46/20l9

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r555_2019

Słowa kluczowe
PL
  • maszt telekomunikacyjny
  • wieża
  • maszt antenowy
Data

12.12.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

opinia