Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Ekspertyza techniczna w zakresie technologicznym dotycząca wykonania Zbiornika Retencyjnego Ścieków w modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdrój

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r556614_2019

Keywords
PL
  • ścieki
  • oczyszczalnia ścieków
  • inwestycja
Date

28.02.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

27

Type of work

expertise

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.