Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie wyników badań wpływu czasu retencji, dostępnego źródła węgla oraz obciążenia substratem na kompozycję formowanych produktów podczas procesu fermentacji kultur mieszanych cukrów prostych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r557729_2019

Keywords
PL
  • fermentacja kultur mieszanych
  • glukoza
  • ksyloza
  • galaktoza
  • czas retencji
  • pH
  • źródła węgla
Date

06.05.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.