Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja całokształtu dorobku oraz osiągnięcia naukowego dr inż. Rafała Ślefarskiego w postępowaniu

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r558148_2019

Date

30.05.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.