Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Weryfikacja raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2018

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r558240_2019

Keywords
PL
  • emisja CO2
  • monitorowanie emisji
  • energooszczędne oświetlenie uliczne
Date

07.03.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

expertise