Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badanie termograficzne ścian zewnętrznych mieszkania przy ul. Bosej 12/20 w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r558604_2019

Keywords
PL
  • efektywność energetyczna
  • jakość środowiska wewnętrznego
  • diagnostyka energetyczna budynków
  • szczelność powietrzna budynku
Date

26.04.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

64

Type of work

expertise