Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Koreferat techniczny na temat dokumentacji projektowej: „Projekt boiska szkolnego w miejscowości Bolechowo-Osiedle” opracowanej przez pracownię architektoniczną Forma Funkcji Monika Wróblewska

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Work ID

r559244_2019

Keywords
PL
  • sposób modelowania warstwy odsączającej powierzchnie boiska
Date

23.04.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.