Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena o rozprawie doktorskiej mgr inż. Szymona Węglińskiego pt.: „Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym”

Authors

Work ID

r560963_2019

Keywords
PL
  • mleczan diamidaminy
  • budownictwo drogowe
  • mrozoodporność gruntów
  • grunty spoiste
Date

15.06.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.