Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia w sprawie z powództwa STRABAG Sp. z o. o. przeciwko BWG EBIT Sp. z. o. o. oraz Gminie Miasto Szczecin o zapłatę na okoliczności wskazane w postanowieniu z dnia 24 lutego 2017 roku. Sygn. Akt VIIIGC 206/15

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r570_2019

Słowa kluczowe
PL
  • nawierzchnia drogowa
  • uziarnienie mieszanki
  • nośność nawierzchni
Data

16.12.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

41

Typ dzieła

opinia