Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Weryfikacja modeli obliczeniowych i opracowanie raportu z wyników analiz numerycznych dot. wytrzymałości palet

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r599_2019

Data

09.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

36

Typ dzieła

raport z badań