Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne. Ocena zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej nawierzchni asfaltowej alejek spacerowych pieszo-rowerowych zlokalizowanych w Parku Papieskim w m. Luboń

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r666_2020

Słowa kluczowe
PL
  • warstwa ścieralna
  • alejki spacerowe pieszo-rowerowe
  • beton asfaltowy
  • wskaźnik zagęszczenia
  • zawartość wolnych przestrzeni
Data

17.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

opinia