Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne. Ocena zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej nawierzchni asfaltowej alejek spacerowych pieszo-rowerowych zlokalizowanych w Parku Papieskim w m. Luboń

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r666_2020

Keywords
PL
  • warstwa ścieralna
  • alejki spacerowe pieszo-rowerowe
  • beton asfaltowy
  • wskaźnik zagęszczenia
  • zawartość wolnych przestrzeni
Date

17.01.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.