Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne. Badania i ocena warstw nawierzchni asfaltowych wbudowywanych w ramach zadania: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny”.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r667_2020

Słowa kluczowe
PL
  • nawierzchnia autostrady A2
  • mieszanka mineralno-asfaltowa
  • wskaźnik zagęszczenia
  • zawartość wolnych przestrzeni
  • sczepność międzywarstwowa
  • metoda Leutnera
Data

17.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

38

Typ dzieła

opinia