Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięcia naukowego oraz istotnej działalności naukowej dotycząca wniosku dra inż. S. Hanczewskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wszczętego w dniu 24.04.2019, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie telekomunikacja

Autorzy

Identyfikator dzieła

r676_2020

Data

21.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja