Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie badań laboratoryjnych pod tytułem: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny”. Próbki pobrane w dniu 20.11.2019 r.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r714_2020

Słowa kluczowe
PL
  • mieszanka mineralno-asfaltowa
  • lepiszcze asfaltowe
  • kruszywo
  • ekstrakcja
  • zawartość wolnych przestrzeni
Data

31.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

17

Typ dzieła

raport z badań