Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników analiz numerycznych zadań statyki i dynamiki w ramach mechaniki niecałkowitego rzędu z wykorzystaniem różnych aproksymacji pochodnej frakcjalnej typu Riesza-Caputo

Autorzy

Identyfikator dzieła

r74_2019

Słowa kluczowe
PL
  • mechanika frakcjalna
  • aproksymacja operatorów frakcjalnych
  • problem własny
Data

06.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań