Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i zakresu kształcenia kadry dr hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych

Autorzy

Identyfikator dzieła

r79_2019

Data

07.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja