Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z osiągnięciem naukowym pt.: „Możliwości oceny parametrycznej stanu technicznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego o niskiej podatności diagnostycznej” w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Marcina Zacharewicza z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Authors

Work ID

r83_2019

Date

31.07.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.