Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięcia dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Olgierda Stankiewicza

Autorzy

Identyfikator dzieła

r871_2020

Data

17.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja