Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitanta dr Michała Michałkiewicza

Autorzy

Identyfikator dzieła

r87_2019

Data

13.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja