Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Iwony Mądrzak-Litwy na temat: „Synteza i zastosowanie alkilowych pochodnych 2,2’-bibenzimidazolu i benzimidazolu do ekstrakcji wybranych jonów metali”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r882_2020

Data

14.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

recenzja