Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Określenie możliwości eksperymentalnych mikroskopii emisji wymuszonej pod kątem czułości oraz ograniczeń

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r892_2020

Słowa kluczowe
PL
  • mikroskopia emisji wymuszonej
  • absorpcja
  • fluorescencja
Data

21.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

raport z badań