Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników badania lokalnych efektów termicznych pochodzących z procesów deformacji oraz propagacji pękania w złączach adhezyjnych metal – polimer poprzez zastosowanie termografii w podczerwieni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r915_2020

Słowa kluczowe
PL
  • termografia
  • złącza adhezyjne polimer - metal
Data

30.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

48

Typ dzieła

raport z badań