Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięcia dorobku naukowego dr inż. Olgierda Stankiewicza ubiegającego się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja

Autorzy

Identyfikator dzieła

r964_2020

Data

28.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

12

Typ dzieła

recenzja