Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Skrzypiec na temat: „Dwuskładnikowe monowarstwy Langmuira i filmy Langmuira-Blodgett - morfologia, oddziaływania międzycząsteczkowe, właściwości lepkosprężyste”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r965_2020

Data

13.05.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

recenzja