Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga i monografii pt.: „Metodyka oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych na podstawie charakterystyk emisji związków szkodliwych”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r994_2020

Data

22.05.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja