Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Patrycja Komorowska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Rozdziały, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Applications and properties of physical gels obtained on the basis of cellulose derivatives / Patrycja Komorowska, Jacek Różański (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2017 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Michał Doligalski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 185-200

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20 15
 • 2.
  Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej do szacowania zawartości wody w oleju mineralnym / Łukasz Macioszek, Magdalena Matuszak (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Anna Kasperkowiak (WTCH) // W: XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle / red. Robert Szulim - Zielona Góra, Polska : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 79-82

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 3.
  Analiza średnicy kropel w emulsjach kosmetycznych / Waldemar Szaferski (WTCH), Agata Marecka-Migacz (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 4.
  Nakłady energetyczne systemów napowietrzających w bioprocesach / Waldemar Szaferski (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 445-447

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 5.
  Pomiary lepkości wzdłużnej wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy metodą kapilarnego zerwania włókna / Sylwia Różańska (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 442-444

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 6.
  Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych betalaktoglobuliny rozpuszczonej w buforze fosforanowym i wodzie destylowanej / Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH), Agata Marecka-Migacz (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 258-260

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 7.
  Właściwości reologiczne wodnych roztworów metylocelulozy z dodatkiem glikolu propylenowego / Patrycja Komorowska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 69-71

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 8.
  Wpływ stężenia glikolu propylenowego na właściwości reologiczne roztworów hydroksypropylometylocelulozy / Patrycja Komorowska (WTCH), Magdalena Rusinek (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 72-74

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 9.
  Wpływ struktury pochodnej fenolowej na reaktywność żywic benzoksazynowych / Natalia Kaczmarek (WTCH), Artur Jamrozik (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH), Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 327-329

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20