Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza dynamiczna fundamentów posadowionych bezpośrednio na gruncie

Authors

Stefan Wyczkowski (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Dynamic analysis of foundation based directly on the ground

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.06.2011