Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System techniczny wspomagający wsiadanie osoby z niepełnosprawnością motoryczną do autobusu dalekobieżnego

Authors

Jakub Sikorski (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.05.2011

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.