Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Zastosowanie podejścia wielokryterialnego dla potrzeb planowania napraw i modernizacji wybranych budynków mieszkalnych położonych w centrum Poznania"

Authors

Agata Śpiączka (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "The application of the multiple criteria approach for needs of the planning of repairs and modernizations of the chosen residential buildings located at the centre of Poznań"

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.10.2009