Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt sterowania linią produkcyjną z wykorzystaniem elementów systemu FLEX-LINK

Authors

Łukasz Szejn (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Control system design of production line with usage of FLEX-LINK system elements

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2009