Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika w aplikacjach internetowych

Authors

Tomasz Sobczak (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Authentication and authorization of users in Internet applications

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2009