Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Konstrukcja tłocznika do kształtowania denka wkładu filtra oleju

Authors

Grzegorz Szymański (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Press toll construction to shape cap of oil filter insert

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

13.10.2009