Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Analiza techniczno-ekonomiczna napraw i modernizacji budynku biurowego położonego przy ulicy Sienkiewicza w Poznaniu"

Authors

Marta Pastwa (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "The technical-economical analysis of repairs and modernizations of the office building located at the street of Sienkiewicz in Poznań"

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.10.2009