Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Rozwiązania ostatniej mili dla polskich warunków

Authors

Alan Podgajny (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Solutions of the last mile in Polish conditions

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2009