Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Analiza dynamiczna konstrukcji z lepkosprężystymi tłumikami drgań"

Authors

Hubert Maciejewski (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "Dynamic analysis of structures with viscoelastic dampers"

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.07.2010