Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Uklady napędowe pojazdów z napędem na cztery koła.

Authors

Grzegorz Langner (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Driving systems vehicles with a four - wheel drive

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.10.2009