Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Definiowanie i przetwarzanie odwzorowań dla potrzeb integracji danych w systemie P2P

Authors

Piotr Konieczny (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Specification and processing of mappings for data integration in P2P systems

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.10.2009